Mary, rozenkrans normaal

Een rozenkrans of paternoster is een gebedssnoer in gebruik in de Rooms-katholieke Kerk . Rozenkrans is ook de naam voor het 'rozenkransgebed', en het is een hulpmiddel bij het uitvoeren van hiervan. De rozenkrans bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen . Het gebed bestaat uit het bidden van het Onzevader (15 maal) en het Weesgegroet (150 maal) door de rozenkrans driemaal te doorlopen. Vaak doorloopt men de rozenkrans slechts eenmaal en bidt men in totaal 5 Onzevaders en 50 weesgegroetjes. Dit heet dan een rozenhoedje maar wordt vaak gewoon 'rozenkrans' genoemd. Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen.

Geheimen van de dag

  • Het geheim van de dag wordt bepaald aan de hand van de volgende tabel:

  • Maandag : Blijde Geheimen

  • Dinsdag : Droevige Geheimen

  • Woensdag : Glorievolle Geheimen

  • Donderdag : Geheimen van het Licht

  • Vrijdag : Droevige Geheimen

  • Zaterdag : Blijde Geheimen

  • Zondag : Glorievolle Geheimen

De blijde Geheimen

De blijde Geheimen

1) De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria ( Annunciatie )
2) Maria bezoekt haar nicht Elisabeth ( Maria-Visitatie )
3) Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem ( Kerstmis )
4) Jezus wordt in de tempel opgedragen ( Maria-Lichtmis )
5) Jezus wordt in de tempel teruggevonden ( Heilige Familie (soms deze lezing))

De Geheimen van het Licht

De Geheimen van het Licht

1) De doop van Jezus in de Jordaan. ( Doopsel van Jezus )
2) De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
3) Jezus' aankondiging van het Rijk Gods.
4) De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor (Gedaanteverandering van de Heer).
5) Jezus stelt de Eucharistie in. ( Witte Donderdag / Sacramentsdag )

De droevige Geheimen

De droevige Geheimen

1) Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
2) Jezus wordt gegeseld
3) Jezus wordt met doornen gekroond
4) Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië
5) Jezus sterft aan het kruis

De glorievolle Geheimen

De glorievolle Geheimen

1) Jezus verrijst uit de doden ( Pasen )
2) Jezus stijgt op ten hemel ( Hemelvaart )
3) De Heilige geest daalt neer over de apostelen ( Pinksteren )
4) Maria wordt in de hemel opgenomen ( Maria-Tenhemelopneming )
5) Maria wordt in de hemel gekroond ( Maria Koningin )

Fatima

Sitemap | Impressum