Jezus

Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid

Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid

G od wil de wereld redden. Daarom gaf Hij aan Zuster Faustina de zending, de mensen op te wekken tot een onbegrensd vertrouwen in de Barmhartigheid van Zijn Goddelijk Hart. Zo sprak Jezus onder meer tot haar: "Weet, mijn dochter, dat mijn Hart de Barmhartigheid zelf is. Vanuit deze zee van Barmhartigheid vloeien stromen van genaden over de hele wereld. Geen ziel die tot Mij komt, gaat van Mij heen zonder gesterkt te zijn. Alle ellende verdwijnt in mijn Barmhartigheid en elke genade, die verlost of heiligt, stroomt uit deze bron. Ik wil dat de priesters tot de zondige zielen over mijn grote Barmhartigheid zullen preken". En: "Gelijk een moeder die haar kind beschermt, zo bescherm Ik de zielen, die gedurende hun leven het vertrouwen op mijn Barmhartigheid zullen bevorderen en in het uur van hun dood zal Ik niet hun rechter maar hun zaligmaker zijn." Zuster Faustina 1905-1938

Rozenkrans van de Wonden van Jezus

Rozenkrans van de Wonden van Jezus

Stigmata is een uit het Grieks afkomstig woord; van στιγμα, wat "(brand)merk" betekent. Een andere betekenis is "schandvlek". In beide betekenissen komt het woord stigma in het Nederlands voor. De meervoudsvorm is stigma's of stigmata . Dit artikel handelt onder meer over de religieuze betekenis. Zie stigma voor de algemene betekenis.

De Kruisweg Rozenkrans

De Kruisweg Rozenkrans

Stigmata is een uit het Grieks afkomstig woord; van στιγμα, wat "(brand)merk" betekent. Een andere betekenis is "schandvlek". In beide betekenissen komt het woord stigma in het Nederlands voor. De meervoudsvorm is stigma's of stigmata . Dit artikel handelt onder meer over de religieuze betekenis. Zie stigma voor de algemene betekenis.

Fatima

Sitemap | Impressum